» Strategie Anticoruptie - Documente

Aceasta sectiune este inca in constructie!

Document:
Hotărârea Consiliului de Administrație 2024

Vizualizeaza Document

Document:
Lista funcții din unitate la 31.03.2024

Vizualizeaza Document

Document:
Lista funcții din unitate la 30.09.2023

Vizualizeaza Document

Document:
Declarații de avere 2023

Vizualizeaza Document

Document:
TRANSPARENȚĂ SALARIALĂ LA 31.03.2023

Vizualizeaza Document

Document:
Declarații de interese 2022

Vizualizeaza Document

Document:
Declarații de avere 2022

Vizualizeaza Document

Document:
LISTA FUNCȚIILOR LA 30.09.2022

Vizualizeaza Document

Document:
ROFUIP_2022

Vizualizeaza Document

Document:
Codul de etica_2022_2023

Vizualizeaza Document

Document:
Metodologie gradație de merit_2022

Vizualizeaza Document

Document:
LISTA FUNCȚIILOR - transparenta veniturilor salariale

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament de Organizare si Functionare 2022-2023

Vizualizeaza Document

Document:
Burse școlare: Criterii OME 5870 din 22.12.2021

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN comun ME-MS privind organizarea activității în unitățile de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Vizualizeaza Document

Document:
Raport managerial - An școlar 2020-2021

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura Operațională - Măsuri sanitare și accesul în unitatea de învățământ

Vizualizeaza Document

Document:
Transparența veniturilor - Lista funcțiilor din unitatea școlară la 30.09.2021

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN 5196-2021-nr.1756-2021 privind aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS-COV2

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN 5152-2021 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii ăprofesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul școlar 2021-2022

Vizualizeaza Document

Document:
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII-PAS - Liceul Tehnologic Energetic Câmpina 2018-2023

Vizualizeaza Document

Document:
HG_Nr_951_din_2017_Bursa_profesionala - privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

Vizualizeaza Document

Document:
Codul de etica 2021-2022

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament de ordine si functionare L.T.E. Campina_2021-2022

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament Intern 2021

Vizualizeaza Document

Document:
Ordin MEC 5447.2020 privind aprobarea ROFUIP

Vizualizeaza Document

Document:
RAPORTUL privind implementarea STATUTULUI ELEVULUI la nivelul județului Prahova în anul școlar 2020-2021

Vizualizeaza Document

Document:
Declarații de interese 2021

Vizualizeaza Document

Document:
Declarații de avere 2021

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN 3851_2021_Euro200

Vizualizeaza Document

Document:
Taxa bacalaureat_Adresa 29330_27_05_2021

Vizualizeaza Document

Document:
PH_taxa bacalaureat_probe_2021

Vizualizeaza Document

Document:
OMEC_6063_modif_an_2 la OMECTS_5_2010 recun_echiv_rez

Vizualizeaza Document

Document:
OMEC 3842 RECUNOASTERE ECHIVALARE COMPETENTE BAC 2021

Vizualizeaza Document

Document:
Anunt inscriere serii anterioare la bac 2021

Vizualizeaza Document

Document:
METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT 2021

Vizualizeaza Document

Document:
Condiții specifice - MOBILITATE CADRE DIDACTICE 2021-2022

Vizualizeaza Document

Document:
Lista funcții personal - 2021

Vizualizeaza Document

Document:
HOTĂRÂRI ale Consiliului de Administrație - 2021

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranta epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Vizualizeaza Document

Document:
OMEC nr.3009 din 6.01.2021 - Organizare, desfășurare examen atestare competențe profesionale absolvenți mate-info

Vizualizeaza Document

Document:
PO 112 - Procedura - colectarea, validarea, păstrarea și arhivarea condicii de prezență și a fișelor de prezență

Vizualizeaza Document

Document:
Raport de activitate - 2020_2021

Vizualizeaza Document

Document:
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 111 - privind organizarea și desfășurarea activității didactice online

Vizualizeaza Document

Document:
LISTA FUNCȚIILOR - 30 septembrie 2020

Vizualizeaza Document

Document:
PAS 2020_2021

Vizualizeaza Document

Document:
CALENDAR MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC

Vizualizeaza Document

Document:
PO 104 - Procedura Operațională privind înscrierea și echivalarea studiilor pentru elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară

Vizualizeaza Document

Document:
PROCEDURĂ DE TRANSFER ELEVI

Vizualizeaza Document

Document:
DECLARAȚII DE AVERE 2019

Vizualizeaza Document

Document:
DECLARAȚII DE INTERESE 2019

Vizualizeaza Document

Document:
PREZENTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC ENERGETIC

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 4302_2020

Vizualizeaza Document

Document:
Cerere inscriere la examenul de certificare a competentelor profesionale Nivel 4 si optiune proiect

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN 4261_Gradatie de merit

Vizualizeaza Document

Document:
Ordinul nr. 4322/2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică - 2020

Vizualizeaza Document

Document:
Ordinul nr. 4307/2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura_resurse_cadre_didactice_examen_bacalaureat_2020

Vizualizeaza Document

Document:
PLAN_JUD_INTERV_EDUCATION_27 APRILIE 2020

Vizualizeaza Document

Document:
PROCEDURA PREVENIRE COMBATERE SARS-COV 2

Vizualizeaza Document

Document:
Ordin 4249.2020

Vizualizeaza Document

Document:
OMEC_4267-Ordin pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2

Vizualizeaza Document

Document:
Precizari incheiere situatii scolare IPT

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura_egalizare_sanse_examene_2020

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

Vizualizeaza Document

Document:
Transparența veniturilor - martie, 2020

Vizualizeaza Document

Document:
Codul de etica 2020-2021

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament de ordine si functionare L.T.E. Campina_2020-2021

Vizualizeaza Document

Document:
REFERITOR_aplicare_ROFUIP_2020_2021

Vizualizeaza Document

Document:
RAPORT SEMESTRUL I, An școlar 2019-2020

Vizualizeaza Document

Document:
Anexa 5_Prezentare unitati IPT si link PAS_LTEC

Vizualizeaza Document

Document:
PAS 2019-2020

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament de Organizare și Funcționare 2020-2021

Vizualizeaza Document

Document:
RAPORT DE ACTIVITATE-An școlar 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
PLAN DE MASURI IN VEDEREA COMBATERII ACTELOR DE CORUPTIE

Vizualizeaza Document

Document:
PLAN DE INTEGRITATE pentru implementarea SNAC 2016-2020

Vizualizeaza Document

Document:
INVENTAR MASURI DE TRANSPARENTA CF HG 583 DIN 2016

Vizualizeaza Document

Document:
DECLARATIE SI DECIZIE Strategia Națională Anticorupție 2016_2020

Vizualizeaza Document

Document:
Lista funcții din fonduri publice - 2019

Vizualizeaza Document

Document:
Declarații de avere - 2019

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament Intern 2019-2020

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament de Organizare și Funcționare 2019-2020

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura admitere învățământ dual-2019_2020

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN 3016-Competitii scolare internationale, nationale si regionale 2019

Vizualizeaza Document

Document:
ORDIN 4829 - admiterea în învățământul liceal 2019-2020

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament intern - LTEnergetic Câmpina

Vizualizeaza Document

Document:
Transparența veniturilor -2019

Vizualizeaza Document

Document:
Beneficiari BANI DE LICEU 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
Burse Municipiul Campina

Vizualizeaza Document

Document:
Legea nr. 544/12.oct.2001

Vizualizeaza Document

Document:
Plan operațional - an scolar 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
Plan managerial - an scolar 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
Raport de activitate - an scolar 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament Intern 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
Plan de școlarizare

Vizualizeaza Document

Document:
Chestionare și interpretare chestionare

Vizualizeaza Document

Document:
PAS 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Raport inspectie validare raport autoevaluare

Vizualizeaza Document

Document:
Raport monitorizare internă - 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Plan de îmbunătățire a activității - 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Planul CEAC pe anul școlar 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Strategia CEAC

Vizualizeaza Document

Document:
Declarație de politică CEAC

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament CEAC

Vizualizeaza Document

Document:
Codul de etică - 2018-2019

Vizualizeaza Document

Document:
Funcții - asigurarea transparenței veniturilor salariale

Vizualizeaza Document

Document:
Declaraţii de interese, declaraţii de avere

Vizualizeaza Document

Document:
Burse sem. II, an şcolar 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Transparenţă salarii

Vizualizeaza Document

Document:
Lista funcții personal 2018

Vizualizeaza Document

Document:
Raport managerial ISJ pe sem. I 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Raport sem I anul școlar 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Raport managerial pe anul școlar 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
Plan școlarizare pe anul 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Detalierea cheltuielilor pe anul 2017

Vizualizeaza Document

Document:
Buget 2017

Vizualizeaza Document

Document:
Precizări eliberare acte studii absolvenți - promoția 2017

Vizualizeaza Document

Document:
Ordin organizare și desfășurare admitere liceu 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Ordin calendar admitere învățământ profesional de stat 2017-2018

Vizualizeaza Document

Document:
Decizie modificare CA

Vizualizeaza Document

Document:
Burse acordate - sem. II 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
Criterii acordare burse școlare - sem. II 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
Pregătire suplimentară 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
RAEI pe anul 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
Plan de școlarizare 2016-2017

Vizualizeaza Document

Document:
Instruire "Balena albastră" și agresiuni

Vizualizeaza Document

Document:
Regulament cadru - 2016 (ROFUIP)

Vizualizeaza Document

Document:
Raport de activitate semestrul I - 2015_2016

Vizualizeaza Document

Document:
Hotărârile Consiliului de Administrație

Vizualizeaza Document

Document:
Consiliul de Administratie

Vizualizeaza Document

Document:
Graficul notării ritmice

Vizualizeaza Document

Document:
Pregatire suplimentara

Vizualizeaza Document

Document:
Proceduri

Vizualizeaza Document

Document:
Buget 2016

Vizualizeaza Document

Document:
Buget venituri proprii

Vizualizeaza Document

Document:
Raport de activitate 2014-2015

Vizualizeaza Document

Document:
Ordin pentru METODOLOGIEI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE

Vizualizeaza Document

Document:
Raport de activitate 2013-2014

Vizualizeaza Document

Document:
Consecințe ale încălcării cerințelor legislative

Indisponibil Momentan

Document:
Index legislativ pe teme anticorupție

Vizualizeaza Document

Document:
Lista organismelor abilitate în consultanță pe teme anticorupție

Vizualizeaza Document

Document:
Activități/programe de instruire a elevilor și a personalului școlii pe tematica prevenirii corupției în unitățile de învățământ

Vizualizeaza Document

Document:
Reglementări în vigoare prin care Consiliul Reprezentativ al părinților se poate constitui în Asociație cu personalitate Juridică

Indisponibil Momentan

Document:
Sumele colectate și scopul în care au fost utilizate fondurile colectate de către Asociația de părinți (semestrial)

Indisponibil Momentan

Document:
Donații făcute școlii și numărul lor de înregistrare (cuprinderea lor în inventarul școlii – dacă sunt echipamente, instalații, mijloace de lucru, etc.)

Indisponibil Momentan

Document:
Resurse bugetare și extrabugetare și surse de proveniență

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de proiectare a BUGETULUI

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura pentru ACHIZIȚIILE DIRECTE;

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de stabilire a PLANULUI DE ACHIZIȚII; procedura pentru ACHIZIȚIILE DIRECTE;

Vizualizeaza Document

Document:
Codul de conduită al elevilor

Vizualizeaza Document

Document:
Codul de conduită al cadrelor didactice

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura pentru asigurarea legalității actului decizional

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de evaluare cadre personalului didactic auxiliar și nedidactic – OMECTS 4613/28.06.2012

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de evaluare cadre didactice – OMECTS 6143/2011

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de evaluare elevi; conform ROFUIP/2005 - CAP. IV EVALUAREA ELEVILOR - art. 54-59

Vizualizeaza Document

Document:
Procedura de soluționare a sesizărilor/reclamațiilor

Vizualizeaza Document

Document:
Raportul anual privind starea și calitatea învățământului

Vizualizeaza Document

Document:
ROI al asociației de părinți

Indisponibil Momentan

Document:
Legea educației naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare

Vizualizeaza Document

Document:
OMEdC 4925/2005 – Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP)

Vizualizeaza Document

Document:
OMEN 5144/26.sept.2013 – cu privire la Strategia anticorupţie în sectorul educaţional

Vizualizeaza Document