» Activitate

Concursul judeţean "Alexandru Tudor-Miu - Întâlnire cu pasărea Phoenix"

Concursul judeÅ£ean de creaÅ£ie a elevilor ÅŸi profesorilor "Alexandru Tudor-Miu - ÃŽntâlnire cu pasărea Phoenix" este în derulare. 

Aici puteÅ£i vedea NOUL REGULAMENT al concursului ÅŸi puteÅ£i să descărcaÅ£i fiÅŸele de înscriere pentru cele două secÅ£iuni ale concursului:

FiÅŸe de înscriere: 

SecÅ£iunea I: CreaÈ›ii literare. Poezie. 

SecÅ£iunea a II-a: CompoziÈ›ii plastice. Pictopoezie, caligramă.

Anexa 2 - CondiÅ£ii de participare

Anexa 3  - Jurizarea lucrărilor. CondiÅ£ii de evaluare.

Anexa 4 - DeclaraÅ£ie

Volumul de poezii "ÃŽntâlnire cu pasărea Phoenix" (Alexandru Tudor-Miu).